Ηλίανθος ο κονδυλώδης

Η αγκινάρα της Ιερουσαλήμ (Helianthus tuberosus - Ηλίανθος ο κονδυλώδης) ή τοπιναμπούρ είναι είδος ηλίανθου ιθαγενές στην κεντρική Βόρεια Αμερική. Καλλιεργείται ευρέως σε όλη την εύκρατη ζώνη για τον κόνδυλο της, ο οποίος χρησιμοποιείται ως τρόφιμο. Είναι ένα ποώδες πολυετές φυτό…

Αγκινάρα της Ιερουσαλήμ

Μη σας ξεγελάει το όνομα της… Δεν είναι αγκινάρα και δεν μας έρχεται από την Ιερουσαλήμ… Η καταγωγή της είναι από τη Νότια Αμερική και είναι από τα περίεργα λαχανικά που…